Velkommen til Mosjøen!

Generator Mosjøen AS er Mosjøen sitt eget arrangementsselskap og er satt til å ivareta et knippe faste arrangementer for å øke attraktiviteten til byen. Her er ingen som skal ta ut gevinst. Det som blir igjen av overskudd brukes til andre arrangement eller utvikling av nye.